மூக்குத்தி அம்மனாக முதலில் நடிக்க இருந்தவர் ஸ்ருதி ஹாசன்-ACTOR R.J.BALAJI-CHAI WITH CHITHRA MARATHON