ஷங்கருக்கு முன்னோடியான பிரம்மாண்ட இயக்குனர் யார்?- Lens | Cinema Question & Answer| Oru Kutty Story