விஜய்யின் அசத்தலான பங்சுவாலிட்டி – Actress Rohini | Fans Questions | Meeting with Superstar