வரலாறு பட வெற்றிக்குப் பிறகு ஏன் அஜீத்துடன் இணையவில்லை? K.S .Ravikumaar | Chai with Chithra part 7