ரஜினி வயதில் யாராவது கதாநாயகனாக நடித்திருக்கிறார்களா? – Lens | Cinema Questions & Answers