கவுண்டமணி நடிக்காததால் ஜீன்ஸ் கதை மாற்றப்பட்டதா?- Lens | Cinema Question & Answer | Oru Kutty Story