கவுண்டமணியும் செந்திலும் சேர்ந்து நடித்த முதல் படம் எது?- Lens | Kalaignanam wishing Superstar