அதிக வசூல் செய்த படம் பிகிலா பாகுபலியா?- Lens | Cinema Questions & Answers | Rajini | Kamal Politics