அஜித்துக்கும் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை/CHAI WITH CHITHRA – K S RAVIKUMAR -PART 6