திரையுலகை திரும்பி பார்க்க வைத்த  30 நாள் சண்டை காட்சி..1