புத்தரும், மிர்னாலினி ரவியும்: அழகிய புகைப்படங்கள்